مسئولیتهای اجتماعی سینا

 سینا خود را متعهد به در نظر گرفتن بخشی از سود خود برای سرمایه گذاری در حوزه سلامت نیروی انسانی خود وحمایت از کودکان سرطانی و نیز توسعه آموزش و اهمیت به محیط زیست در کشور میداند.

تعهدنامه مسئولیتهای اجتماعی سینا:
شرکت سینا در راستای وظایف اجتماعی خود خود را مسئول و متعهد به اجرای موارد زیر بر اساس قوانین درون سازمانی و اختصاص قسمتی از سود حاصل از فروش میداند:
1)      سینا متعهد به رسیدگی به وضع معیشتی و سلامت کارکنان خود میباشد.
2)      سینا متعهد به توسعه فضای آموزشی کشور میباشد.
3)      سینا متهعد به کمک به پیشرفت درمان در کودکان سرطانی و بیماران کلیوی میباشد.
4)      سینا متعهد به عدم آسیب پذیری به محیط زیست و در حد توان کوشیدن در مسیر توسعه و زیباسازی فضای سبز میباشد.

اقدامات صورت گرفته در این زمینه:
  • احداث تعدادی مدارس در استان آذربایجان شرقی و فارس
  •  حمایت  مالی از آسایسگاه کهریزک کرج
  • عضویت در انجمن خیریه بیماران کلیوی استان آذربایجان شرقی
  • چاپ کتابی در خصوص اطلاع رسانی از شرایط و وضعیت کودکان سرطانی
  • عضویت گروهی سینا در حمایت از کودکان سرطانی محک
  • همراهی موسسه محک در اطلاع رسانی عمومی
  • تعهد در زمینه تامین تجهیزات هتلینگ بخشی از نیازهای سالانه مجموعه بیمارستنهای محک
  • اهمیت به بحث سلامت پرسنل سینا و انجام آزمایشات غربالگری
  • اهمیت به بحث سلامت پرسنل و خانواده آنها  در شاخه  بهداشت دهان و دندان
  • اهمیت به امور معیشتی پرسنل