SCALA W4001 PRC/ 2

تختهای سری Scala در بخشهای مراقبت های ویژه استفاده می شود. سیستم این تخت ها در راستای تامین نیازهای پرستاران، بیماران کاربری آسان و ایجاد احساس امنیت و راحتی بیماران به هنگام تغییر پوزیشن و جابه جایی طراحی شده است.
امروزه پرستاران با چالشهای زیادی نسبت به گذشته مواجه هستند به همین دلیل و در راستای پاسخگویی به نیاز های اساسی بیماران، شرکت سینا تخت های گروه Scala را به عرصه طراحی و تولید رسانده است.
ویژگی های منحصر به فرد این تخت ها فراهم آوردن حق انتخاب بیشتر برای کاربران پرستاران بر اساس نیازهای آنها است.
تخت های گروه scala می توانند پاسخگوی نیاز کاربران در دوره های سخت درمانی بوده و شرایط سخت در بخشهای مراقبت های ویژه را مدیریت کنند.
تخت های این گروه به طور مستقیم وموثر به سزایی در تسهیل مراحل تسهیل مراقبت پرستاری از بیماران  بخشهای مراقبت ها ی ویژه دارند نقش بسزایی دارند.
از ویژگی های مهم این تختها این است که طراحی در جهت سهولت احراز پوزیشن های مورد نظر به جابه جایی آساندر تخت و همچنین کاهش ریسک آسیب یا افتادن از تخت تجهیز کنترل پنل های الکتریکی جهت احراز پوزیشن به وسیله پرستار رو بیماراست.
از دیگر ویژگی های این تخت امکان پوزیشن دهی مناسب به وسیله ی کنترل پنل های الکتریکی برای پرستار و بیمار به صورت جداگانه امکان پذیر است. 
امکان قفل پوزیشن و CPR الکتریکی و ویژگی کاردیاکچیر از قابلیت های این محصولات می باشد که جهت راحتی بیمار و کنترل سریع بیمار توسط پرستار طراحی و تولید شده است. 
از دیپر ویژگی های این تخت کفه پلاستیکی مقاوم با طراحی خاص می باشد

 

Χ
Leather saddle -
many combinationsمعرفی محصول

تختهای سری Scala در بخشهای مراقبت های ویژه استفاده می شود. سیستم این تخت ها در راستای تامین نیازهای پرستاران، بیماران کاربری آسان و ایجاد احساس امنیت و راحتی بیماران به هنگام تغییر پوزیشن و جابه جایی طراحی شده است.
امروزه پرستاران با چالشهای زیادی نسبت به گذشته مواجه هستند به همین دلیل و در راستای پاسخگویی به نیاز های اساسی بیماران، شرکت سینا تخت های گروه Scala را به عرصه طراحی و تولید رسانده است.
ویژگی های منحصر به فرد این تخت ها فراهم آوردن حق انتخاب بیشتر برای کاربران پرستاران بر اساس نیازهای آنها است.
تخت های گروه scala می توانند پاسخگوی نیاز کاربران در دوره های سخت درمانی بوده و شرایط سخت در بخشهای مراقبت های ویژه را مدیریت کنند.
تخت های این گروه به طور مستقیم وموثر به سزایی در تسهیل مراحل تسهیل مراقبت پرستاری از بیماران بخشهای مراقبت ها ی ویژه دارند نقش بسزایی دارند.
از ویژگی های مهم این تختها این است که طراحی در جهت سهولت احراز پوزیشن های مورد نظر به جابه جایی آساندر تخت و همچنین کاهش ریسک آسیب یا افتادن از تخت تجهیز کنترل پنل های الکتریکی جهت احراز پوزیشن به وسیله پرستار رو بیماراست.
از دیگر ویژگی های این تخت امکان پوزیشن دهی مناسب به وسیله ی کنترل پنل های الکتریکی برای پرستار و بیمار به صورت جداگانه امکان پذیر است.
امکان قفل پوزیشن و CPR الکتریکی و ویژگی کاردیاکچیر از قابلیت های این محصولات می باشد که جهت راحتی بیمار و کنترل سریع بیمار توسط پرستار طراحی و تولید شده است.
از دیپر ویژگی های این تخت کفه پلاستیکی مقاوم با طراحی خاص می باشد

مشخصات فنی

رویه پلاستیکی شکن چهارتکه، سه شکن و شاسی تقویتی مستحکم mm4 با ضخامت
● دارای قابلیت تغییر زاویه backrest ، kneeraise، تغییر ارتفاع و ویژگی Trend ∕ Rev.Trend به وسیله نیروی الکتریکی
● دارای قابلیت رادیوگرافی در قسمت Backrest
● ساید ریل ها
● دارای سرتخت پلاستیکی قابل تعویض
● دارای قابلیت شستشوو ضد عفونی
● قابلیت جریان یافتن هوا در زیر تشک
● دارای ACP با قابلیت و امکان قفل و تنظیم پوزیشن به وسیله پرستار
● کنترل پنل با قابلیت تغییری پوزیشن به وسیله بیمار
● دارایCPRhandle در دو طرف تخت برای احراز پوزیشن مناسب جهت انجامCPR.
● قابلیتCPRالکتریکی
● دارای Back up Battery جهت استفاده در زمان قطع برق و یا جابه جای تخت
● دارای چهار چرخ قفل مرکز و جهت
● دارای سیستم Rack در قسمتFootrest برای تغییر زاویه
● دارای چهار ضربه گیر پلاستیکی در چهار گوشه تخت
● دارای میله پایه سرم در چهار گوشه.
● دارای جای ترکشن
● دارای جای چیست باتل
● دارای جای مانکی بار در قسمت سر


□ ابعاد
● ابعاد کلی تخت: mm1020×2200
● ابعاد کلی محل قرارگیری تشک: mm 900×2000
● زاویه back rest°85-°0
● زاویه knee-raise: °35-°0
● تغییر ارتفاع: mm 800-520
● زاویه Trend ∕ RerTrend: ±15°
● چرخها: 125میلی متر قفل مرکز و جهت
● قابلیت تحمل: kg250

□ اکسسوریها
● پایه سرم
● یورین بگ
● چست باتل
● مانکی بار
● ترکشن
□ استاندارها
• IEC60601-1
• IEC60601-2-52
• Isiri 3368
• ISO13485
• EN980
• CE