M52.1.2

کمد کنار تخت تولیدی سینا امکان ذخیره سازی (نگهداری) وسایل را با قابلیت دسترسی آسان تامین می کند این کمد برای استفاده های ویژه کاربران در مرکز کلینیکها طراحی شده و می توانند در بخشهای جراحی، بستری استفاده شوند.
میز غذاکه طراحی ساده ای دارد تامین کننده نیاز امروز تختهای بیمارستانها می باشد. گوشه های گرد و قسمت های.... محدود شده تمیز کاری آن را آاسان تر کرده...

 

Χ
Leather saddle -
many combinationsمعرفی محصول

کمد کنار تخت تولیدی سینا امکان ذخیره سازی (نگهداری) وسایل را با قابلیت دسترسی آسان تامین می کند این کمد برای استفاده های ویژه کاربران در مرکز کلینیکها طراحی شده و می توانند در بخشهای جراحی، بستری استفاده شوند.
میز غذاکه طراحی ساده ای دارد تامین کننده نیاز امروز تختهای بیمارستانها می باشد. گوشه های گرد و قسمت های.... محدود شده تمیز کاری آن را آاسان تر کرده...

مشخصات فنی

●سطح صاف و پلاستیکیABS
● چهار چوب مستحکم با شاسی کشی
● متشکل از کشو، طبقه میانی، میز غذا، نگهدارنده شیشه، نگهدارنده حوله، دو عدد قلاب نگهدارنده حوله
●چرخهای پلاستیکی دو قلو
●قابلیت شستشو و ضد عفونی
□ ابعاد
●ابعاد کلی:830×480×480mm
● چرخها 50mm
●قابلیت تحمل:100Kg
●استاندارها
●ISO13485
●EN980
●CE