Sina A301P.5

سری سینا، شامل بخش عمده ای از محصولات بوده و به صورت کلی در بخشهای بستری مورد استفاده قرار می گیرد، جز درخواستهای مداوم مشتریان ما می باشد.با هدف پاسخگویی به نیاز مشتریان، افزایش طول عمر و رضایت و خشنودی کاربران در نهایت منجر به افزایش و بهبود کیفیت محصولات گردیده است. محصولات (تولیدات) الکتریکی و مکانیکی (تختهای)بر اساس نیازهای پرستاران و مراقبت های حرفه ای طراحی و اجرا شده اند. دستاوردهای طراحی دارا بودن ویژگی های امنیت بالایی سبب ایجاد رضایت و خشنودی کاربران گردیده است. این گروه از محصولات ویژه بزرگسالان و بیماران بخش بستری و نیز برانکاردها می باشد.

Χ
Leather saddle -
many combinationsProduct introduction
سری سینا، شامل بخش عمده ای از محصولات بوده و به صورت کلی در بخشهای بستری مورد استفاده قرار می گیرد، جز درخواستهای مداوم مشتریان ما می باشد.با هدف پاسخگویی به نیاز مشتریان، افزایش طول عمر و رضایت و خشنودی کاربران در نهایت منجر به افزایش و بهبود کیفیت محصولات گردیده است. محصولات (تولیدات) الکتریکی و مکانیکی (تختهای)بر اساس نیازهای پرستاران و مراقبت های حرفه ای طراحی و اجرا شده اند. دستاوردهای طراحی دارا بودن ویژگی های امنیت بالایی سبب ایجاد رضایت و خشنودی کاربران گردیده است. این گروه از محصولات ویژه بزرگسالان و بیماران بخش بستری و نیز برانکاردها می باشد.

Technical Specifications

چهار تکه،سه شکن با کفه ی پلاستیکی 4 میلی متر مشخصات با شاسی تقویتی
● تغییر زاویه پشتی و زانو با کمک با دو عدد جک مکانیکی تاشونده امکان پذیر است.
● ساید ریل های تاشونده
● تغییر زاویه پا به وسیله دنده اتوماتیک
● سر تخت جداشونده با پایه فلزی
● قابلیت شستشو و ضد عفونی
● قابلیت جریان یافتن هوا در زیر تشک
●چهار چرخ با دو چرخ قفل مرکزی
● دارای چهار ضربه گیر در چهر گوشه تخت
● جای پایه سرم در چهار گوشه تخت
●نگهدارنده ترکشن
● نگهدارنده مانکی بار
□ ابعاد
● ابعاد کلی تخت: mm1020×990×2170
● ابعاد تشک: mm900×2000
● ارتفاع: mm 580
● زاویه پشتی: °85-°0
● زاویه °35-°0
● چرخها: mm125
● قابلیت تحمل وزنKg250
□اکسسوریها
●پایه سرم
●قلاب یورین بگ
●میله ترکشن
□ استاندارد ها
• ● IEC60601-1
• IEC60601-2-52
• Isiri 3368
• ISO13485
• EN980
• CE